یکی از خرافات خودرویی بسیار رایج میان مردم این است که فکر می کنند روغن گیربکس های دنده دستی و دیفرانسیل نیازی به تعویض و یا حتی بررسی ندارد. در این باره باید گفت که چنین تفکری کاملاً اشتباه است زیرا روغن و روانکار بکار رفته در گیربکس های دنده دستی و دیفرانسیل خودروها نیز مانند دیگر مایعات و سیالات عمر مفیدی دارند و پس از دوره مشخصی کارایی خود را از دست می دهند. در نتیجه از بین رفتن خاصیت این روغن ها نیز احتمال بروز خرابی و آسیب رسیدن به گیربکس و دیفرانسیل وجود دارد. به این ترتیب باید به موقع و در زمان درست نسبت به تعویض روغن گیربکس دستی و دیفرانسیل اقدام کرد.