گیربکس اتوماتیک CVT و VVT چه تفاوت‌هایی دارند؟

این سیستم به نام زمان بندی متغیر سوپاپها و یا Variable Valve Timing معروف است و بعضی شرکت های خودروساز از جمله شرکت رنو به آن سیستم Camshaft Dephaser می گویند.

فرآیند مکش، تراکم، احتراق و تخلیه در موتورهای احتراق داخلی چهار زمانه موجب ایجاد گشتاور در میل لنگ می شود، مهندسین این حوزه با توجه به نوع کاربرد، شرایط، محدودیت ها و استانداردهای موجود، همواره اقدام به طراحی و نوآوری های جدید نموده و هدف آنها ارتقاء عملکرد و رسیدن به موتوری است که حداکثر بهره وری(Efficiency)، حداقل مصرف سوخت(Fuel Consumption) و کمترین آلایندگی(Pollution) را داشته باشد.

روند افزایش بهره وری، کاهش مصرف سوخت و به حداقل رساندن میزان آلایندگی به مرور زمان و بطور مستمر انجام شده است. یکی از کارهائی که انجام شده است و تحولی عظیم در افزایش قدرت و گشتاور موتور بوجود آورده است، استفاده از سیستمی به نام VVT است که موجب افزایش راندمان حجمی در دورهای بالا می شود. این سیستم به نام زمان بندی متغیر سوپاپها و یا Variable Valve Timing معروف است و بعضی شرکت های خودروساز از جمله شرکت رنو به آن سیستم Camshaft Dephaser می گویند.